Parkbänkar från Blidsbergs Mekaniska i offentligmiljö

Hållbara material

Att tänka långsiktigt och hållbart ställer krav på de material man väljer att arbeta med. Dels kan det röra sig om geografiskt ursprung där vi kan kapa onödiga transporter genom att hämta material så nära som möjligt. Men det handlar även om att söka upp de material med egenskaper som ger mest långsiktiga fördelar, som rötbeständighet i trä eller korrosionsskydd i stålets ytbehandling.

Sedumtak

Veg Techs system för takvegetation baseras på en blandning av lättskötta och torktåliga sedum – och mossarter vilket ger uppbyggnader med minimal bygghöjd och vikt. Veg Techs sedumtak väger bara 50 kg/m² när det är vattenmättat.

  • Svenska växter för skandinaviskt klimat.
  • Produktion på Veg Techs egna odlingar i Småland.
  • Vindsäkrad uppbyggnad
  • Växtgaranti.

Läs mer hos Veg Tech

SedumtakSedumtak

Prefab

Ett system av prefabricerade byggnadselement – prefab – ger ett enkelt och smidigt montage. Vi har ett komplett prefabsystem där det går att kombinera de olika modulerna till ett stort antal varianter för att passa de mest skiftande behov.

Mindre förråd och hallar upp till 12 meter i bredd är några exempel på vad vi kan göra. Vi lägger stor vikt på att hålla en hög prefabriceringsgrad för att förenkla och förkorta montagetiderna.

Kompletta monteringsanvisningar följer alltid med våra leveranser. Under fabrikens öppettider har du också alltid tillgång till telefonsupport om några frågor skulle uppstå.

Prefab bildPrefab bild

Varmförzinkade produkter

Vi anser att stålprodukter för utomhusbruk skall ha ett bra rostskydd. Därför varmförzinkar vi allt stål som grundbehandling. Bästa rostskyddet får vi när vi också pulverlackerar produkterna (pulverlack + varmförzinkning = duplex).

Våra pollare, cykelställ och övriga stålprodukter är alla varmförzinkade efter bearbetning och svetsning, med möjligheten att pulverlackera som tillval. Zinkens korrosionsskyddande förmåga utomhus räknat i år beror helt på vilken zinkbeläggningsmetod som väljs.

Nedan visas de olika zinkbeläggningsmetoderna, deras normala skikttjocklek, korrosionsskydd i år och relativa initial – och livslängdskostnad.

Varmförzinkade cykelställVarmförzinkade cykelställ
MetodSkikttjocklekµmKorrosionsskyddÅrKostnadInitial*KostnadLivslängd*
Elförzinkning3 — 101 — 50.9012.6
Sprutförzinkning40 — 10015 — 401.52.7
Mekanisk förzinkning5 — 202 — 101.510.5
Varmförzinkning70 — 20030 — 1001.01.0
Varmförzinkning, kontinuerlig beläggning (band, plåt, tråd).15 — 407 — 200.853.0

*Varmförzinkning satt som bas = 1
** 20 % sämre livslängd än varmförzinkning.
Uppgifterna är utdrag från www. zincinfo.se