Chat with us, powered by LiveChat

Hållbara material

Att tänka långsiktigt och hållbart ställer krav på de material man väljer att arbeta med. Dels kan det röra sig om geografiskt ursprung där vi kan kapa onödiga transporter genom att hämta material så nära som möjligt. Men det handlar även om att söka upp de material med egenskaper som ger mest långsiktiga fördelar, som rötbeständighet i trä eller korrosionsskydd i stålets ytbehandling.

Sedumtak

Sedunas SRS 2 MILJÖ 1- 20° består av prefabricerade element som är lätta att montera. Systemet har låg bygghöjd vilket hämmar ogräs och minimerar skötsel av takytan. Den låga bygghöjden ger systemet minimal vikt vilket ökar användningsområdet.

SRS 2 MILJÖ 1- 20° har en god vattenhållande förmåga. Systemet är brandklassat enligt BROOF(T2) vilket möjliggör anläggning på de flesta takytor.

SRS 2 MILJÖ 1- 20° är baserad på en miljövänlig stomme med minimal andel plast.

  • Svenska växter för skandinaviskt klimat
  • Produktion på Sedunas egna odlingar i Södermalm och Skåne
  • Motståndskraftiga mot vindupplyft
  • Dämpar buller i frekvensområde 500- 4000 Hz
  • Gröna tak minskar koncentrationen av de fyra viktigaste föroreningarna, O3, SO2, PM och NOX
  • Ger högre poäng i miljöcertifieringsprogram som LEED & BREEAM

Besök Sedunas hemsida

SedumtakSedumtak

Prefab

Ett system av prefabricerade byggnadselement – prefab – ger ett enkelt och smidigt montage. Vi har ett komplett prefabsystem där det går att kombinera de olika modulerna till ett stort antal varianter för att passa de mest skiftande behov.

Mindre förråd och hallar upp till 12 meter i bredd är några exempel på vad vi kan göra. Vi lägger stor vikt på att hålla en hög prefabriceringsgrad för att förenkla och förkorta montagetiderna.

Kompletta monteringsanvisningar följer alltid med våra leveranser. Under fabrikens öppettider har du också alltid tillgång till telefonsupport om några frågor skulle uppstå.

Prefab bildPrefab bild

Varmförzinkade produkter

Vi anser att stålprodukter för utomhusbruk skall ha ett bra rostskydd. Därför varmförzinkar vi allt stål som grundbehandling. Bästa rostskyddet får vi när vi också pulverlackerar produkterna (pulverlack + varmförzinkning = duplex).

Våra pollare, cykelställ och övriga stålprodukter är alla varmförzinkade efter bearbetning och svetsning, med möjligheten att pulverlackera som tillval. Zinkens korrosionsskyddande förmåga utomhus räknat i år beror helt på vilken zinkbeläggningsmetod som väljs.

Nedan visas de olika zinkbeläggningsmetoderna, deras normala skikttjocklek, korrosionsskydd i år och relativa initial – och livslängdskostnad.

Varmförzinkade cykelställVarmförzinkade cykelställ
MetodSkikttjocklekµmKorrosionsskyddÅrKostnadInitial*KostnadLivslängd*
Elförzinkning3 — 101 — 50.9012.6
Sprutförzinkning40 — 10015 — 401.52.7
Mekanisk förzinkning5 — 202 — 101.510.5
Varmförzinkning70 — 20030 — 1001.01.0
Varmförzinkning, kontinuerlig beläggning (band, plåt, tråd).15 — 407 — 200.853.0

*Varmförzinkning satt som bas = 1
** 20 % sämre livslängd än varmförzinkning.
Uppgifterna är utdrag från www. zincinfo.se