Chat with us, powered by LiveChat
Svarvitbild på svetsning

Certifikat

AB Blidsbergs Mekaniska är certifierat enligt standarden SS-EN 1090-1:2009+A1:2011. Vårt certifikat avser tillverkning av bärverksdelar och konstruktioner av stål i utförandeklass EXC1 till EXC2, enligt produktstandard SS-EN 1090-2 och SS-EN 1090-4. Prestandadeklaration och CE-märkning enligt metod; 3a.

AB Blidsbergs Mekaniska är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Detta är ett led för att effektivt och med hög kvalitét ta fram produkter anpassade för utomhusmiljö.
Vår certifiering följs upp årligen av A3 CERT mot kraven i standarderna.