Chat with us, powered by LiveChat
Svarvitbild på svetsning

Certifikat: EN 1090

Blidsbergs Mekaniska är certifierat enligt standarden SS-EN 1090-1:2009+A1:2011. Vårt certifikat avser tillverkning av bärverksdelar och konstruktioner av stål i utförandeklass EXC1 till EXC2, enligt produktstandard SS-EN 1090-2 och SS-EN 1090-4. Prestandadeklaration och CE-märkning enligt metod; 3a.

Konstruktionsarbetet och tillverkningen kontrolleras årligen mot kraven i SS-EN 1090-1 och certifieras av företaget A3 Cert.