Skriv för att söka

 

Vi har blivit omnämnda i Svensk Byggtidning att vi har fasat ut sibirisk lärk och nu i stället använder Skandinavisk Kärnfura i alla våra möbler.

 

 

 

Läs gärna hela den fina artikeln här.