Skriv för att söka
cykelställ - detalj

Varmförzinkade produkter

Vi anser att stålprodukter för utomhusbruk skall ha ett bra rostskydd. Därför varmförzinkar vi allt stål som grundbehandling. Bästa rostskyddet får vi när vi också pulverlackerar produkterna (pulverlack + varmförzinkning = duplex).

Våra pollare, cykelställ och övriga
stålprodukter är alla varmförzinkade efter
bearbetning och svetsning, med möjligheten att pulverlackera som tillval.

 

Zinkens korrosionsskyddande förmåga
utomhus räknat i år beror helt på vilken
zinkbeläggningsmetod som väljs. Nedan
visas de olika zinkbeläggningsmetoderna, deras normala skikttjocklek, korrosionsskydd i år och relativa initial – och livslängdskostnad.

 

Metod                              Skikttjocklek µm      Korrosionsskydd år     Kostnad* initial           Kostnad* livslängd
Elförzinkning                    3 – 10                         1 – 5                              0.90                              12.6
Sprutförzinkning              40 – 100                    15 – 40**                        1.5                                 2.7
Mekanisk förzinkning      5 -20                          2 – 10                             1.5                                 10.5
Varmförzinkning              70-200                       30 – 100                        1.0                                 1.0
Varmförzinkning,             15 – 40                        7 – 20                           0.85                              3.0
kontinuerlig
beläggning
(band, plåt, tråd).

* Varmförzinkning satt som bas = 1.
** 20 % sämre livslängd än varmförzinkning.

Uppgifterna är utdrag från www. zincinfo.se

Fabrik
Prefab

Med prefabricerade produkter håller du kostnaderna nere eftersom monteringen går så snabbt. Dessutom blir det en form av kvalitetssäkring.

Läs om >

sedumtak
Sedum

Vi samarbetar med Veg Tech och deras system för takvegetation som baseras på en blandning av lättskött och torktåligt sedum – och mossarter.

Läs om >

detalj
 Varmförzinkade produkter

Vi anser att stålprodukter för utomhusbruk skall ha ett bra rostskydd. Därför varmförzinkar vi allt stål som grundbehandling.

Läs om >