I vår värld är så gott som allt möjligt.

Här återfinns några kundanpassade Botan-möbler. Alltifrån extralånga bänkar till specialanpassade sittytor.

MurbänkMurbänk