Det började som ett handbollsmål.

På uppdrag av Lunds Kommun tog vi fram cykelstället Goal. Kravet var en cykelparkering som skulle efterlikna ett handbollsmål till utseendet.

Våra cykelställ Goal finns nu representerade på Arenatorget i Lund.

Cykelställ GoalCykelställ Goal